Večji objekti

Lepljene lamelirane konstrukcije, med katere uvrščamo javne (trgovske centre, športne dvorane, kopališča…)

Lepljene lamelirane konstrukcije, med katere uvrščamo javne (trgovske centre, športne dvorane, kopališča…), sakralne (cerkve, kapelice …), premostitvene (mostove …), zasebne (stanovanjske hiše, garaže …) in druge objekte, so poljubnih višin in oblik, saj služijo različnim namenom. Vsak objekt se obravnava kot edinstven in poseben, zato se zanj poiščejo ustrezne tehnične rešitve in izviren dizajn, ki je prilagojen naročnikovim željam. Prednosti lepljenih konstrukcij so: hitra gradnja, manjša lastna teža konstrukcije, premostitev večjih razponov, možnost odličnega oblikovanja, tehnična natančnost in možnost ukrivljanja oblike nosilnih elementov. Lepljene lamelirane konstrukcije premagujejo tudi večje razpone. V Sloveniji premaga lepljen lameliran nosilec razpon preko 35 m. Najpogosteje se uporabljajo naslednji tipi lepljenih konstrukcij: prostoležeči nosilec z zakrivljeno osjo, tročlenski okvirni nosilec, tročlenski nosilec z vezjo, prostoležeči nosilec s paralelnimi pasovi in prostoležeči nosilec z naklonom.